zš holešov základní škola Holešov

Projekty

 Probíhající projekty

Realizované ukončené projekty

Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti

                                                                                         O projektu Rovné příležitosti žáků

 

Spolupracovali jsme na projektech se středními školami

  • se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem – projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
  • se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem – projekt Sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ
  • s Gymnáziem Ladislava  Jaroše Holešov – projekt Laboratorium přírodních věd
  • se Střední zdravotnickou školou v Kroměříži – projekt  Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž

           

Literární příspěvek žáků o adaptačním pobytu ( k projektu Rovné příležitosti….):

JAK JSME SE ADAPTOVALI

Ještě jsme se nestihli ani ve své nové třídě zabydlet a už jsme 17. září odjížděli na adaptační pobyt spojený s matematickým soustředěním na Rusavu. Těšili jsme se na tříhvězdičkový hotel Rusava, který se nachází v chráněné krajinné oblasti Hostýnských hor. Hotel má dvě budovy. Ubytovali jsme se, aspoň podle nás, v té horší
části, ale brzy jsme se smířili s realitou a nakonec se nám v hotelu moc líbilo.  Společně s námi na první dva dny přijela i psycholožka Venda ze Základní školy UNESCO z Uherského Hradiště, která pro nás připravila spoustu adaptačních her. Cílem bylo naučit nás spolupracovat, vzájemně si pomáhat a komunikovat.

Do všech aktivit jsme se zapojili s ohromným zájmem a nasazením. Nejvíce se nám líbila seznamovací hra Mašinka a soutěže družstev – Risk je zisk, hra ZOO, Cesta a mnohé jiné. Hned první večer přišla na řadu noční hra, kdy jsme hledali slova a sestavovali z nich indiánské přísloví: „Nezáviď orlovi, že umí létat, neumí plavat jako ryba“.  Den uběhl jak voda. Následující ráno jsme zahájili rozcvičkou a po snídani nás čekaly další aktivity na louce.  Aby nebyly celé dny jen „hravé“, a protože jsme byli zároveň i na matematickém soustředění, připravily pro nás paní učitelky nejrůznější matematické úkoly a klání.

Třetí den nás naše oblíbená psycholožka Vendy opustila a odjela na chatu Ráztoka, kde ji očekávali naši spolužáci ze třídy  6. A a po nich i ze 6. B.

My jsme se ponořili do nekonečného počítání. Matematiku občas vystřídala fyzika s panem učitelem Oralem, hry na rozvoj logického myšlení, některé sportovní aktivity a po nich opět jen matematika a matematika. Ve čtvrtek jsme dokončovali projekty a sbírali poslední cenné body do celkového hodnocení. Večer byla pro nás připravena velkolepá diskotéka, která udělala skvělou tečku za naším soustředěním.

V pátek jsme se probudili do velkého chaosu. Všichni běhali po pokojích a hledali poztrácené věci. Nakonec jsme se přece jen sbalili. Zbývalo už jen vyhodnocení pobytu, rozdání cen a cesta domů. Soustředění se nám moc líbilo a už se těšíme na příští rok, protože matematiku prostě ZBOŽŇUJEME!!:-)

Ester Dvořáková, Petr Křenek, 6. C

 HOME