zš holešov základní škola Holešov

                                                                       Telefonní seznam           e- mailové kontakty

Ředitelka školy 573 312 082, 736 148 506    jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
Zástupci ředitelky školy 573 312 081    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
   petr.oral@1zsholesov.cz
Výchovná poradkyně 573 312 075    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
Kancelář školy 573 312 080, 736 772 612    skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Sborovna 1. stupeň 573 312 091  
Sborovna 2. stupeň 573 312 088  
Družina – vedoucí vychovatelka 573 312 076  
Školník 573 312 077  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednotliví pracovníci

Ambróšová Pavla 573 312 089    pavlina.ambrosova@1zsholesov.cz
Barančík Igor 573 312 079    igor.barancik@1zsholesov.cz
Březina Pavel 573 312 090    pavel.brezina@1zsholesov.cz
Dratvová Jana 573 312 091    jana.dratvova@1zsholesov.cz
Dvořáková Jaroslava 573 312 075    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
Dohnálková Helena 605 202 111    helena.dohnalkova@1zsholesov.cz
Dohnalová Jana 573 312 091    jana.dohnalova@1zsholesov.cz
Doleželová Lenka 573 312 091    lenka.dolezelova@1zsholesov.cz
Gořalíková Petra 573 312 091    petra.goralikova@1zsholesov.cz
Gregušová Jitka 573 312 089    jitka.gregusova@1zsholesov.cz
Grešová Šárka 573 312 070    sarka.gresova@1zsholesov.cz
Hrušková Barbora 573 312 091    Barbora.hruskova@1zsholesov.cz
Hřib Jakub 573 312 071    jakub.hrib@1zsholesov.cz
Halabala Ivo 573 312 072    ivo.halabala@1zsholesov.cz
Hradilová Simona 573 312 073    simona.hradilova@1zsholesov.cz
Hřib Jakub 576 312 071    Jakub.hrib@1zsholesov.cz
Imramovská Dagmar 573 312 076    dagmar.imramovska@1zsholesov.cz
Ivancová Vendula 573 312 091    Vendula.ivancova@1zsholesov.cz
Jeřábková Otmara 573 312 091    otmara.jerabkova@1zsholesov.cz
Kolomazníková Libuše 573 312 080  
Krajča Josef 573 312 077, 732 689 426  
Křenková Dagmar 573 312 091    dagmar.krenkova@1zsholesov.cz
Kučerová Jana 573 312 086    jana.kucerova@1zsholesov.cz
Kuklová Alena 573 312 085    alena.kuklova@1zsholesov.cz
Jandová Helena 573 312 091    helena.jandova@1zsholesov.cz
Lochmanová Aneta 573 312 080    sekretariat@1zsholesov.cz
Mrnůštík Navrátilová Kateřina 573 312 089    katerina.navratilova@1zsholesov.cz
Navrátilová Žaneta 573 312 086    zaneta.navratilovald@1zsholesov.cz
Obdržálková Pavla 573 312 074    pavla.obdrzalkova@1zsholesov.cz
Omastová Ivona 573 312 091    ivona.omastova@1zsholesov.cz
Oral Petr 573 312 081    petr.oral@1zsholesov.cz
Petříčková Jarmila 573 312 072    jarmila.petrickova@1zsholesov.cz
Pilař Michal 573 312 080    michal.pilar@1zsholesov.cz
Poisel Daniel 573 312 091    daniel.poisel@1zsholesov.cz
Polaštíková Jana 573 312 074    jana.polastikova@1zsholesov.cz
Procházková Libuše 573 312 087    libuse.prochazkova@1zsholesov.cz
Růžičková Jarmila 573 312 082, 736 148 506    jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
Sabová Jana 573 312 074    jana.sabova@1zsholesov.cz
Skýpalová Hana 573 312 091    hana.skypalova@1zsholesov.cz
Smiřická Edda 573 312 083    edda.smiricka@1zsholesov.cz
Solařová Dagmar 573 312 099    dagmar.solarova@1zsholesov.cz
Staňková Iva 576 312 083    Iva.stankova@1zsholesov.cz
Stojanová Dagmar 573 312 087    dagmar.stojanova@1zsholesov.cz
Štěpán Radek 573 312 074    radek.stepan@1zsholesov.cz
Trefílek Tomáš 573 312 085    tomas.trefilek@1zsholesov.cz
Tuček Evžen 573 312 093 – po 16. hod,737 551 677  
Valchařová Veronika 605 202 111   Veronika.valcharova@1zsholesov.cz
Valouchová Miloslava 573 312 098    miloslava.valouchova@1zsholesov.cz

Kabinety a oddělení družiny

I. stupeň 573 312 091
ŠD 1. oddělení 573 312 076
ŠD 2. oddělení 573 312 098
ŠD 3. oddělení 573 312 099
ŠD 4. oddělení 573 312 079
ŠD 5. a 6. oddělení 605 202 111
ČJ 573 312 074
AJ-2 573 312 083
AJ-1 573 312 086
Přírodopis 573 312 072
Zeměpis 573 312 073
Dějepis 573 312 089
Chemie 573 312 084
Fyzika 573 312 085
Počítače 573 312 087
Hv + Vv 573 312 090
TV ženy 573 312 070
TV muži 573 312 071
Hala – správce 573 312 093
Školník 573 312 077