zš holešov základní škola Holešov

                                                                       Telefonní seznam           e- mailové kontakty

Ředitelka školy 573 312 082, 736 148 506    jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
Zástupci ředitelky školy 573 312 081    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
   petr.oral@1zsholesov.cz
Výchovná poradkyně 573 312 075    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
Kancelář školy 573 312 080, 736 772 612    skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Sborovna 1. stupeň 573 312 091  
Sborovna 2. stupeň 573 312 088  
Družina – vedoucí vychovatelka 573 312 076  
Školník 573 312 077  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotliví pracovníci

Ambróšová Pavla 573 312 089 pavlina.ambrosova@1zsholesov.cz
Barotová Renata 573 312 091 renata.barotova@1zsholesov.cz
Barančík Igor 573 312 098 igor.barancik@1zsholesov.cz
Březina Pavel 573 312 090 pavel.brezina@1zsholesov.cz
Dohnálková Helena 605 202 111 helena.dohnalkova@1zsholesov.cz
Dohnalová Jana 573 312 091 jana.dohnalova@1zsholesov.cz
Dratvová Jana 573 312 091 jana.dratvova@1zsholesov.cz
Dvořáková Jaroslava 573 312 075 jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
Gabrhelíková Jarmila 573 312 072 jarmila.gabrhelikova@1zsholesov.cz
Gořalíková Petra 573 312 091 petra.goralikova@1zsholesov.cz
Gregušová Jitka 573 312 089 jitka.gregusova@1zsholesov.cz
Grešová Šárka 573 312 070 sarka.gresova@1zsholesov.cz
Halabala Ivo 573 312 072 ivo.halabala@1zsholesov.cz
Hejníková Monika monika.hejnikova@1zsholesov.cz
Hradilová Simona 573 312 073 simona.hradilova@1zsholesov.cz
Hřib Jakub 576 312 071 Jakub.hrib@1zsholesov.cz
Imramovská Dagmar 573 312 076 dagmar.imramovska@1zsholesov.cz
Ivancová Vendula 573 312 091 Vendula.ivancova@1zsholesov.cz
Jakubíčková Alena 573 312 085 alena.jakubickova@1zsholesov.cz
Jandová Helena 573 312 091 helena.jandova@1zsholesov.cz
Jeřábková Otmara 573 312 091 otmara.jerabkova@1zsholesov.cz
Kolomazníková Libuše 573 312 080
Krajča Josef 573 312 077, 732 689 426
Křenková Dagmar 573 312 091 dagmar.krenkova@1zsholesov.cz
Kučerová Jana 573 312 086 jana.kucerova@1zsholesov.cz
Kuklová Alena 573 312 091 alena.kuklova@1zsholesov.cz
Maňasová Veronika veronika.manasova@1zsholesov.cz
Lochmanová Aneta 573 312 080 skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Mrnůštík Navrátilová Kateřina 573 312 089 katerina.navratilova@1zsholesov.cz
Navrátilová Žaneta 573 312 086 zaneta.navratilovald@1zsholesov.cz
Nevařilová Blanka 573 312 084 blanka.nevarilova@1zsholesov.cz
Obdržálková Pavla 573 312 074 pavla.obdrzalkova@1zsholesov.cz
Omastová Ivona 573 312 091 ivona.omastova@1zsholesov.cz
Oral Petr 573 312 081 petr.oral@1zsholesov.cz
Pilař Michal 573 312 080 michal.pilar@1zsholesov.cz
Poisel Daniel 573 312 091 daniel.poisel@1zsholesov.cz
Polaštíková Jana 573 312 074 jana.polastikova@1zsholesov.cz
Procházková Libuše 573 312 087 libuse.prochazkova@1zsholesov.cz
Růžičková Jarmila 573 312 082, 736 148 506 jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
Sabová Jana 573 312 074 jana.sabova@1zsholesov.cz
Sedlářová Vladimíra 573 312 091 vladimira.sedlarova@1zsholesov.cz
Smiřická Edda 573 312 083 edda.smiricka@1zsholesov.cz
Solařová Dagmar 573 312 099 dagmar.solarova@1zsholesov.cz
Staňková Iva 576 312 083 Iva.stankova@1zsholesov.cz
Stojanová Dagmar 573 312 087 dagmar.stojanova@1zsholesov.cz
Štěpán Radek 573 312 074 radek.stepan@1zsholesov.cz
Tuček Evžen 573 312 093                            po 16. hod. 737 551 677
Urbanová Dagmar 573 312 091 dagmar.urbanova@1zsholesov.cz
Winklerová Barbora 573 312 091 barbora.winklerova@1zsholesov.cz
Zgarbová Hana 573 312 086 hana.zgarbova@1zsholesov.cz  

Kabinety a oddělení družiny

I. stupeň 573 312 091
ŠD 1. oddělení 573 312 076
ŠD 2. oddělení 573 312 098
ŠD 3. oddělení 573 312 099
ŠD 4. oddělení 573 312 079
ŠD 5. oddělení 605 202 111
ČJ 573 312 074
AJ-2 573 312 083
AJ-1 573 312 086
Přírodopis 573 312 072
Zeměpis 573 312 073
Dějepis 573 312 089
Chemie 573 312 084
Fyzika 573 312 085
Počítače 573 312 087
Hv + Vv 573 312 090
TV ženy 573 312 070
TV muži 573 312 071
Hala – správce 573 312 093
Školník 573 312 077