zš holešov základní škola Holešov

                                                                       Telefonní seznam           e- mailové kontakty

Ředitelka školy 573 312 082, 736 148 506    jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
Zástupci ředitelky školy 573 312 081    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
   petr.oral@1zsholesov.cz
Výchovná poradkyně 573 312 075    jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
Kancelář školy 573 312 080, 736 772 612    skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Sborovna 1. stupeň 573 312 091  
Sborovna 2. stupeň 573 312 088  
Družina – vedoucí vychovatelka 573 312 076  
Školník 573 312 077  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotliví pracovníci

Ambróšová Pavla 573 312 089 pavlina.ambrosova@1zsholesov.cz
Barančík Igor 573 312 098 igor.barancik@1zsholesov.cz
Botíková Monika 573 312  072 monika.botikova@1zsholesov.cz
Březina Pavel   pavel.brezina@1zsholesov.cz
Dohnálková Helena 605 202 111 helena.dohnalkova@1zsholesov.cz
Dohnalová Jana 573 312 091 jana.dohnalova@1zsholesov.cz
Dratvová Jana 573 312 091 jana.dratvova@1zsholesov.cz
Dvořáková Jaroslava 573 312 075 jaroslava.dvorakova@1zsholesov.cz
Gořalíková Petra 573 312 091 petra.goralikova@1zsholesov.cz
Gregušová Jitka 573 312 089 jitka.gregusova@1zsholesov.cz
Grešová Šárka 573 312 070 sarka.gresova@1zsholesov.cz
Halabala Ivo 573 312 072 ivo.halabala@1zsholesov.cz
Hejníková Monika   monika.hejnikova@1zsholesov.cz
Hradilová Simona 573 312 073 simona.hradilova@1zsholesov.cz
Hřib Jakub 576 312 071 Jakub.hrib@1zsholesov.cz
Imramovská Dagmar 573 312 076 dagmar.imramovska@1zsholesov.cz
Jakubíčková Alena 573 312 085 alena.jakubickova@1zsholesov.cz
Jandová Helena 573 312 091 helena.jandova@1zsholesov.cz
Jiroušková jana 573 312 071 jana.jirouskova@1zsholesov.cz
Jeřábková Otmara 573 312 091 otmara.jerabkova@1zsholesov.cz
Kolomazníková Libuše 573 312 080  
Krajča Josef 573 312 077, 732 689 426  
Krumpolcová Marcela 573 312 084 marcela.krumpolcova@1zsholesov.cz 
Křenková Dagmar 573 312 091 dagmar.krenkova@1zsholesov.cz
Kučerová Jana 573 312 086 jana.kucerova@1zsholesov.cz
Kuklová Alena 573 312 091 alena.kuklova@1zsholesov.cz
Maňasová Veronika   veronika.manasova@1zsholesov.cz
Lochmanová Aneta 573 312 080 skola.sekretariat@1zsholesov.cz
Mrnůštík Navrátilová Kateřina 573 312 089 katerina.navratilova@1zsholesov.cz
Navrátilová Žaneta 573 312 086 zaneta.navratilova@1zsholesov.cz
Nevařilová Blanka 573 312 084 blanka.nevarilova@1zsholesov.cz
Obdržálková Pavla 573 312 074 pavla.obdrzalkova@1zsholesov.cz
Omastová Ivona 573 312 091 ivona.omastova@1zsholesov.cz
Oral Petr 573 312 081 petr.oral@1zsholesov.cz
Pechálová Alžběta 573 312 072 alzbeta.pechalova@1zsholesov.cz
Pilař Michal   michal.pilar@1zsholesov.cz
Poisel Daniel 573 312 091 daniel.poisel@1zsholesov.cz
Polaštíková Jana 573 312 074 jana.polastikova@1zsholesov.cz
Procházková Libuše 573 312 087 libuse.prochazkova@1zsholesov.cz
Rafajová Monika 573 312 091 monika.rafajova@1zsholesov.cz
Růžičková Jarmila 573 312 082, 736 148 506 jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
Sabová Jana 573 312 074 jana.sabova@1zsholesov.cz
Sedlářová Vladimíra 573 312 091 vladimira.sedlarova@1zsholesov.cz
Smiřická Edda 573 312 083 edda.smiricka@1zsholesov.cz
Solařová Dagmar 573 312 099 dagmar.solarova@1zsholesov.cz
Staňková Iva 576 312 083 Iva.stankova@1zsholesov.cz
Stojanová Dagmar 573 312 087 dagmar.stojanova@1zsholesov.cz
Štěpán Radek 573 312 074 radek.stepan@1zsholesov.cz
Tuček Evžen 573 312 093, 737 551 677  
Urbanová Dagmar 573 312 091 dagmar.urbanova@1zsholesov.cz
Winklerová Barbora 573 312 091 barbora.winklerova@1zsholesov.cz
Zgarbová Hana 573 312 086 hana.zgarbova@1zsholesov.cz