zš holešov základní škola Holešov

 Vítáme Vás na stránkách 1. Základní školy Holešov, na kterých najdete informace o její historii i současnosti, informace o výuce, školní řád, fotogalerii školy, fotografie z akcí pořádaných školou a spoustu dalších zajímavých informací.

Adresa školy

1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov

IČ: 70879389    datová schránka: 8yuxgfi

 Ředitelka školy                                    Zástupci ředitelky    

  Mgr. Jarmila Růžičková                     Mgr. Petr Oral, PaedDr. Jaroslava Dvořáková

Probíhající projekty, do kterých jsme zapojeni ve školním roce 2019 – 20: 

Ukončené projekty:

 • Učíme se spolu (Šablony pro MŠ a ZŠ I)
 • Technické vzdělání – brána do světa (Výzva 57)                       O projektu Technické vzdělání – brána do světa
 • Brána jazyků otevřená (Výzva 56)                                                                  O projektu Brána jazyků otevřená
 • Šance pro každého (EU peníze do škol)                                                          O projektu Šance pro každého
 • Rozvoj tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií                  O projektu Rozvoj tvůrčího myšlení
 • Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákůmimořádně nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti                                                                                            O projektu Rovné příležitosti žáků
 • Zdravá chodidla                                                                                                O projektu Zdravá chodidla
 • Bojovníci proti totalitě                                                                                      O projektu Bojovníci proti totalitě
 • Svět v obrazech
 • Proměny krajiny a města v průběhu času                                                        O projektu Krajina za školou
 • Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
 • Sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ
 • Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž     O projektu Podpora činnosti střediska…
 • Laboratorium přírodních věd