ÚLOHY O ČASE A V ČASE

Všechny odpovědi zapisuj bez ohledu na zadání příkladu čísly, časové údaje v podobě např. 21:30 (bez mezer, s dvojtečkou).
1) Kolik minut je 3,1 hodiny? minut.
2) Kolikrát od 7:40 h do 15:15 h předejde velká hodinová ručička malou? krát.
3) Erika vstává do školy pravidelně ráno ve tři čtvrtě na sedm. V kolik hodin chodívá spát, jestliže spí devět a čtvrt hodiny? V hodin.
4) Kolik minut jsou tři čtvrtiny dne? minut.
5) Radka jela z Prahy do Holešova autobusem, který má pravidelný příjezd v 17:33 hod. Kvůli sněhovým závějím měl ale autobus 256 minut zpoždění. V kolik hodin přijela Radka do Holešova? Ve hodin.
6) Včera při silné vichřici byly v 19:00 hodin večer poškozeny dráty elektrického vedení a přerušena dodávka elektrického proudu do domu. Dodávka elektřiny bude obnovena nejdříve po uplynutí 60 hodin od přerušení elektrického proudu. Který den v týdnu a v kolik hodin to bude? Předpokládej, že dnes je čtvrtek. V v hodin.
7) Kolik je nyní hodin, jestliže za 10 minut bude chybět půl hodiny do čtvrt na sedm? Je hodin.
8) Pavel si včera přesně v poledne vložil do svých náramkových hodinek novou baterii. Hodinky se ale zpožďují každou minutu o 4 sekundy. Kolik hodin ukazují Pavlovy hodinky dnes přesně v poledne? hodin.
9) Tři kamarádi si dali v 9 hodin sraz u chaty. Tomáš tam pojede 1,25 hodiny na kole, Lukáš pojede 20 minut autobusem a pak půjde tři čtvrtě hodiny pěšky a Honzovi, který pojede autem, bude cesta trvat 0,6 hodiny. V kolik hodin musí každý z nich vyjet z domova?
Tomáš v hodin, Lukáš v hodin a Honza v hodin.
10) V zámecké zahradě je vzrostlá alej tvořená 115 stromy. Jak dlouho trvá Nikole procházka alejí k zámku, když první strom je vysázen přesně na začátku cesty a poslední strom přesně na konci cesty? Od stromu ke stromu to Nikola ujde za 25 sekund.
Procházka trvá minut a sekund.
11) Lékař předepsal tatínkovi 6 tablet proti bolesti zubů. V kolik hodin si tatínek vezme poslední tabletu, má-li si vzít vždy 1 tabletu po třech hodinách a první si vzal v deset hodin večer? V hodin.
12) Kdo vyhrál závod? Martin měl čas 5:34 minut, Mirek byl o 36 sekund pomalejší než Marek, Matěj o 15 sekund rychlejší než Marek a Marek předehnal o jedinou sekundu Martina. Urči pořadí a časy jednotlivých závodníků.
Závod vyhrál s časem minut, druhý byl s časem minut, třetí s časem minut a poslední doběhl s časem minut.