Průměr II - Vážený průměr

Kontrolu správnosti řešení proveď teprve po vyplnění celého testu!

1) V 1. třídě se na vysvědčení za 1. pololetí píše pouze jedna známka. Jaká je průměrná známka třídy I. A, jestliže osmnáct dětí mělo na vysvědčení jedničku a sedm dětí dvojku?
Průměrná známka třídy I. A je
2) Závěrečná písemná práce v VII.C dopadla velmi špatně: jenom dvě jedničky, sedm dvojek a pak jen samé trojky. Čtverku ani pětku nedostal nikdo. Jaká je průměrná známka třídy, jestliže písemku psalo 21 žáků? (Výsledek zaokrouhli na dvě desetinná místa)
Průměrná známka třídy VII.C je
3) Při našich jízdách k babičce si tatínek zapisuje spotřebu benzínu na 100 km. Třikrát byla spotřeba 6,9 litrů, třikrát 6,7 litrů a dvakrát 7,1 litrů. Jednou jel docela opatrně a měl spotřebu jen 6,4 litrů a jednou naopak nejvíc, to projel 7,6 litrů na 100 km. Jakou má naše auto průměrnou spotřebu na 100 km?
Naše auto má průměrnou spotřebu litrů na 100 km.
4) Jirka se poprvé účastnil střelecké soutěže. Trefil pětkrát 8 bodů, čtyřikrát 9 bodů a dvakrát trefil desítku. Ostatních 5 střel šlo mimo terč. Jaká je průměrná hodnota Jirkových zásahů?
Průměrná hodnota Jirových zásahů je bodů.
5) Žáci mohli získat v testu maximálně 20 bodů. Dosáhli těchto výsledků: 1 x 20 bodů, 3 x 19 bodů, 2 x 18 bodů, 4 x 17 bodů, 1 x 15 bodů, 2 x 14 bodů, 6 x 12 bodů, 9 x 11 bodů, 2 x 10 bodů, 5 x 9 bodů, 5 x 8 bodů, 3 x 7 bodů, 1 x 6 bodů, 3 x 5 bodů, 1 x 4 body, 1 x 3 body a 1 x 1 bod. Kolik žáků psalo test a kolik bodů průměrně v testu získali, jestliže jiné bodové ohodnocení, než uvedené v předchozím výčtu, nikdo nezískal?
Test psalo žáků a získali průměrně bodů.
6) Naše Cora měla 8 štěňátek. Za měsíc po narození už mají čtyři štěňata stejnou hmotnost 820 g, další dvě mají po 790 g, největší štěně váží 865 g a to nejmenší má 747 g. Jaká je průměrná hmotnost Cořiných štěňat?
Průměrná hmotnost jednoho štěněte je gramů.
7) Do obchodu přivezli 18 krabic s plyšovými zvířátky. V osmi krabicích bylo po 47 plyšácích, ve čtyřech krabicích bylo po 59 plyšácích a v těch zbývajících krabicích bylo 57 plyšových zvířátek v každé. Jaký je průměrný počet plyšových zvířátek v jedné krabici?
V jedné krabici je průměrně plyšáků.
8) Pavel měl ve fyzice dvě trojky, tři jedničky a jednu čtverku. Jaká známka mu vycházela na pololetí? Včera dostal zase čtverku. Jaká známka mu teď vychází na vysvědčení? (Pro určení známky platí známá pravidla pro zaokrouhlování.)
Z prvních známek vychází Pavlovi , po včerejší čtverce .
9) Ze 23 hokejistů HC PSG Zlín má 13 hráčů odehraných 17 zápasů, 1 hráč odehrál 16 zápasů, jeden 15, dva 14, jeden 13, jeden 7, dva 3 a dva hráči 2 zápasy. Jaký je průměrný počet odehraných zápasů na jednoho hráče? (Zaokrouhli na celé číslo)
Na jednoho hráče připadá průměrně zápasů.
10) V dosud odehraných 17 zápasech letošní sezóny dostal Hamrlík již 30 trestných minut, Linhart 22, Čajánek 16, Melenovský se Zámorským po 14, Veselý 12 a Kubiš 10 trestných minut. Šest dalších hráčů dostalo po 8 minutách, pět hráčů po 6 minutách, jeden dostal 4 a jeden 2 trestné minuty. Zbylí tři hráči zatím nebyli potrestáni. Jaký je průměrný počet trestných minut na jeden zápas? Jaký je průměrný počet trestných minut na jednoho hráče? (Výsledek zaokrouhli vždy na jedno desetinné místo)
Na jeden zápas je průměrně trestných minut, na jednoho hráče je to průměrně trestných minut.