Rozšířená výuka matematiky, tělesné výchovy, třídy bez rozšířené výuky

Přijímáme přihlášky žáků malotřídních i jiných škol do 6. ročníku. Ve školním roce 2020 – 21 budeme otevírat 3 – 4 třídy: s rozšířenou matematikou, s rozšířenou tělesnou výchovou a třídy bez zaměření. Přijímací zkoušky pro třídu s rozšířenou výukou se budou konat:

 

středa 10. června 2020 od 14:00 hodin –  tělesná výchova, středa 3. června 2020 od 14:00 hodin – matematika

Přihlášky si můžete stáhnout zde a posílat již nyní elektronicky, poštou nebo osobně do poštovní schránky školy, matematika nejpozději do 26. května 2020, tělesná výchova nejpozději do 3. června 2020.

Žádost o přestup žáka do 6. roč

Žádost o přestup žáka do 6. roč

žádost o přestup do 6. třídy – naši žáci

žádost o přestup do 6. třídy – naši žáci

Přijímáme všechny přihlášené žáky ze všech škol.

Třídy s rozšířenou výukou matematiky formou volitelných předmětů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE  ve středu 3. června 2020 od 14:00 hodin . Zájemci se sejdou před novou budovu, přinesou si psací a rýsovací potřeby.

Tato výuka má naší škole dlouholetou tradici, dobré výsledky a je alternativou studia na osmiletém gymnáziu. Základním myšlenkou práce v těchto třídách je umožnit nadaným žákům rozvoj jejich vloh a schopností a připravit je na studium na střední škole. Žáci těchto tříd jsou úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední školy, ale také později při studiu.

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy formou volitelných předmětů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE ve středu 10. června 2020 od 14:00 hodin . Zájemci se sejdou na atletickém stadionu, v případě nepříznivého počasí před budovou školy. Přinesou si cvičební úbor.

Nahoru ↑