Nekonají se klasické třídní schůzky, ale jen individuální konzultace s vyučujícími o prospěchu a chování žáků. Konzultace proběhnou jen v případě příznivé epidemiologické situace při dodržení hygienických pravidel – roušky, rozestupy. Pokud to situace nedovolí, budou rodiče informování elektronickou žákovskou knížkou.

Nahoru ↑