V pondělí 25. 5. zahajujeme prezenční výuku žáků 1. – 5. třídy. Budeme vyučovat běžným způsobem, to znamená, že hlavní předměty bude ve třídě učit třídní učitel. Dalších vyučujících využijeme jen pro předměty výchovné popřípadě přírodovědné. Vychovatelé a další vyučující budou zajišťovat odpolední činnost ve školní družině. Nebudeme zatěžovat rodiče žáků přítomných ve škole další distanční výukou a proto jsme připraveni pro plnohodnotnou výuku ve škole.

Na prázdninové dny vám nabízíme možnost letních táborů:

Tábor pořádaný na 1.ZŠ    Tábory pořádané TYMY

Tábory pořádané spolkem Skřítek  www.tokaheya.cz/tabory

Nahoru ↑