Dopravní výchova na prvním stupni ZŠ vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodce, řidiče nemotorového i motorového vozidla a cestujícího dopravními prostředky. Důraz klade také na pravidla bezpečné jízdy autem z pohledu spolujezdce, vysvětluje použití zádržných systémů – autosedačky či bezpečnostních pásů. Seznamuje vhodnou formou s povinnostmi řidiče a chodce plynoucí z platné legislativy ČR. Snaží se upozorňovat na možná nebezpečí ať už při jízdě na kole nebo při chůzi. Fixuje principy, jak jednat v určitých krizových situacích a jak lze tyto situace předvídat. Stejně jako v minulých letech vyrazili proto naši čtvrťáci na dětské dopravní hřiště do Kroměříže, které je vybaveno křižovatkami, značkami a semafory, aby všechny nástrahy vedoucí k zdárnému zisku cyklistického průkazu zdárně zdolali. Výjimku tvořil pouze loňský rok, kdy kroměřížské dopravní hřiště procházelo rekonstrukcí, a tudíž loňský čtvrtý ročník o praktický výcvik přišel. O to poctivěji se ale tehdy děti připravovaly na průkaz cyklisty na půdě školy.

Paní učitelky 4.A a 4.B

Nahoru ↑