Dne 20. listopadu proběhl na naší škole již tradiční Den Slabikáře. Přestože výuka probíhala dosud převážně distančně, děti čtení slabik, jednoduchých slov a vět zvládly na jedničku s hvězdičkou!! Poděkování proto patří všem, kteří se na této jejich dovednosti podíleli, především ale rodičům a šikovným dětem.

 

Nahoru ↑