I v letošním školním roce se na naší škole rozběhly kroužky doučování pod vedením našich pedagogů. Doučování probíhá na I. i II. stupni a žáci se doučují z matematiky, českého a anglického jazyka. Nesmíme také zapomenout na ukrajinské žáky, kteří se doučují jazyk český. Přes 60 dětí se doučuje ve více jak patnácti kroužcích. Cílem doučování je nejen prohloubení znalostí učiva, ale také naučit děti studijní a pracovní návyky.

Nahoru ↑