V pátek 3. prosince a v následující pondělí byli žáci 3. – 5. tříd svědky zajímavých úkazů. Ve škole přímo ve třídách hořelo, vznášely se odpadkové pytle a létaly rakety z odpadových ruliček od kuchyňských utěrek. Ptáte se, proč to všechno? Přijel k nám do školy popularizátor fyzikálních pokusů z Olomouce pan Mgr. Radek Chajda. Velmi strhujícím způsobem přiblížil žákům principy létání různých typů zařízení. Umožnil jim zábavnou formou pochopit některé fyzikální zákonitosti a na závěr si všichni mohli vyrobit svůj létající předmět. Výuka ve třídě probíhala současně on-line pro nepřítomné žáky. Stejné akce budou probíhat i na dalších dvou holešovských školách, podporují kreativitu, polytechnické a přírodovědné kompetence žáků a jsou hrazeny z rozpočtu MAS.

Nahoru ↑