Vážení rodiče,

tak jako každý rok, budeme i v letošním školním roce přijímat žáky do tříd s všeobecným zaměřením, tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy formou volitelných předmětů. Základní myšlenkou práce ve třídách s rozšířenou výukou je umožnit žákům rozvoj jejich vloh a schopností.

Vašim dětem nabízíme kvalitní výuku, individuální přístup, moderně vybavenou školu, práce na projektech, vedení k samostatnosti, vynikající podmínky pro sport, kroužky, lyžařský kurz v 7. ročníku, znalost práce s počítačem, kvalitní jazykovou přípravu, možnost mezinárodních zkoušek z anglického jazyka, …. .

Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli Vaše dítě do některé z těchto tříd přihlásit, zašlete prosím přihlášku do pátku 20. 5. 2022 na adresu naší školy. Pokud máte zájem můžete přihlásit dítě do více typů tříd. Přihlášky najdete níže. Vaše dítě můžete také přihlásit telefonicky nebo e-mailem.

Informační letáčky:

Letáček 2022 – 23 pro II. stupeň

Nabídka pro 6.ročník 2022

Plakát DOD

Přihlášky:

Žadost-o-prestup-zaka-do-6-roc – z jiné školy (W)

Žadost-o-prestup-zaka-do-6-roc-z jiné školy (Pdf)

Přihláška do 6. roč. – naši žáci (W)

Přihláška do 6. roč. – naši žáci (Pdf)

Nahoru ↑