Koncem listopadu tohoto roku proběhlo poslední setkání žáků a žákyň v rámci jazykových kurzů zaměřených na přípravu k prestižním mezinárodním zkouškám Cambridge English: Key for Schools A2(KET) a English: Preliminary B1 (PET). Byl to náročný rok a půl naplněný intenzivním studiem angličtiny a osvojováním si jazykových kompetencí a formátu pro zvládnutí zkoušky. Samozřejmě ani nás neminula online výuka, což ztížilo přípravný proces hlavně na straně frekventantů. Ti však svým zápalem pro angličtinu a velkou motivací bez větších problémů překlenuli i toto těžší období. Nevzdali to a zdárně se zúčastnili písemné i ústní části koncem listopadu a začátkem prosince v naší partnerské škole Lingua Centrum ve Zlíně, která je certifikačním střediskem Cambridge Assessment. Zadostiučiněním a velkou odměnou jim bude, pevně věřím, mezinárodně uznávaný a celoživotně platný certifikát, který obdrží krátce po zveřejnění výsledků zkoušky za několik týdnů. Určitě potěší i to, že díky certifikátům mohou žáci/žákyně získat body navíc u přijímacích zkoušek na střední školy.

Mgr. Marcela Krumpolcová
Koordinátorka jazykových kurzů KET a PET
Nahoru ↑