Zahájili jsme kurzy anglického jazyka Cambridge English, po jejichž absolvování žáci obdrží certifikát, který označuje úroveň zvládnutí anglického jazyka. Kurzy vede paní učitelka Mgr. Krumpolcová, která je oprávněnou lektorkou s několikaletými zkušenostmi. Na střední škole potom mohou žáci pokračovat ve vyšších stupních, které se svou úrovní rovnají maturitní zkoušce. Na škole máme 2 stupně těchto kurzů: KET pro žáky 7. ročníků a PET pro žáky 8. ročníků nebo 7. ročníků s hlubšími znalostmi angličtiny.

Nahoru ↑