Malí badatelé zahájili činnost

V naší škole mají děti již druhý školní rok možnost navštěvovat kroužek s názvem Badatelský klub. Scházíme se k bádání, zkoumání a pozorování fyzikálních jevů, zákonitostí a experimentujeme s různými látkami a materiály.

Badatelský klub je určen pro zvídavé žáky s velkým zájmem o přírodní vědy. Práce klubu je postavena na moderním trendu výuky, a to na badatelsky orientované výuce, při které žáci formulují problém, posuzují, plánují, experimentují a vlastním bádáním získávají nové poznatky. Učitel zde funguje pouze jako průvodce.

Než byly školy 14. října uzavřeny, tak se náš klub “Pokustóni z jedničky” stihl třikrát sejít a něco málo ze svých aktivit nafotit.

Nahoru ↑