Víte od kdy se datuje počátek novověku? Počátek novověku se obvykle spojuje se dvěma událostmi – objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 a vynálezem knihtisku Johannem Gutenbergem v roce 1447. A pokud bychom byli postaveni před úkol vybrat nejdůležitější vynález v dějinách lidstva, knihtisk by zajisté patřil mezi žhavé kandidáty. Tento objev umožnil, do té doby nevídaný, rozkvět předávání znalostí a kultury. Ne nadarmo se totiž říká, že kniha je nejlepším přítelem člověka. Po celý středověk se přitom knihy dostávaly jen do rukou vyvolených. Byly totiž opisovány ručně, zpravidla v klášterech, a při takové technice nemohl být knižní náklad nijak závratný. Určité tiskařské techniky sice existovaly, ale převládal obraz mnichů ponořených do přepisování zpravidla náboženských textů. Až se jednoho dne na scéně objevil jistý pan Gutenberg, který uskutečnil svým vynálezem knihtisku první mediální revoluci v dějinách lidstva. Tato inovace svět zcela proměnila.

A co to vlastně ten knihtisk je, se čtvrté a páté třídy naší školy nechaly zasvětit od Romana Prokeše a jeho pomocnice ze studia Bez kliky ve studovně holešovské městské knihovny 19. října.  A jednalo se vskutku o nevšední divadelní představení, kterého jsme byli součástí. Interaktivní a zábavnou formou hlavní aktéři zapojili do práce i malé návštěvníky, kteří si na památku odnesli kartičku se svým jménem.

V listopadu se i další třídy naší školy seznámí s tajemstvím knihtisku osobně. Městské knihovně Holešov moc děkujeme za zprostředkování dalšího skvělého zážitku pro naše školáky.

Třídní učitelky čtvrtých a pátých tříd

Nahoru ↑