Dne 8. 3. proběhlo na Základní škole Zachar Kroměříž okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovali vítězové školního kola – Adam Bubík (7.C) a Tomáš Zimčík (9.C).

Soutěž probíhala ve dvou věkových kategoriích a se skládala ze tří částí. Nejprve se soutěžící krátce představili, následovalo losování tématu, na které museli bez předchozí písemné přípravy souvisle a plynně mluvit po dobu několika minut. Poté museli pohotově reagovat na otázky poroty. Poslední částí byl rozhovor ve dvojici na dané téma o situacích a tématech zobrazených na obrázcích. Zde se testovala schopnost vzájemné interakce, konzistence jazykového projevu a schopnost vést rozhovor.

Oba naši žáci ve velké konkurenci obstáli a předvedli skvělé výkony. To může potvrdit i jejich vyučující Mgr. Marcela Krumpolcová, která žáky do Kroměříže doprovázela a současně byla jednou z porotkyň a měla tak možnost sledovat všechny soutěžící zblízka. Adam nakonec získal krásné 2. místo a Tomáš se umístil na pěkném 5. místě. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Těšíme se na další ročník soutěže v anglickém jazyce.

Nahoru ↑