Pozvánka na on-line webinář pro rodiče i pedagogy: „Dítě není dospělák a dospělák nemá být velké dítě“

Odborný lektor:

Mgr. Jiří Halda – speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuje se tedy na  rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Je autorem nedávno vydané knihy MALIČKOSTI, populárně naučné knížky o nejvýznamnějších obdobích v životě dítěte a o věcech, na které by rodiče při výchově neměli zapomínat.

Termín:                ve středu 12. května 2021, 16:00 – 18:00 hod.

Odkaz na webinář obdrží pouze přihlášení účastníci. Prosíme, aby se všichni přihlašovaní hlásili celým svým jménem (pro doložení fakturace). Webinář je pro účastníky zdarma.

Vaše účast na semináři bude zajištěna zasláním vaší e-mailové adresy na e-mail: jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz  nejpozději do 7. května 2021.

Anotace k programu:

Dítě není žádný kamarád maminky ani tatínka. Dítě je jejich dítětem. A má své potřeby. Jaké to jsou, co vše obnáší a jak je dětem naplňovat, aby z nich mohli vyrůst spokojení dospěláci, se dozvíte na webináři s psychologem, speciálním pedagogem a rodinným poradcem Mgr. Jiřím Haldou.

Hlavní témata webináře:

  • Základy emočního a sociálního vývoje dětí
  • Význam klíčových rituálů pro život
  • Role v rodině a jejich synchronní vazby

Vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt.

Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list, a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví.

Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Ty nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale jsou také základem pro tvoření partnerství po celý život.

Na setkání se těší za Tým MAP

Mgr. Jarmila Růžičková, 1. Základní škola Holešov

Markéta Poláchová Kropáčková, hlavní manažer projektu

Nahoru ↑