Současné školství využívá pro výuku celou řadu metod. Patří mezi ně i u dětí velmi oblíbené projektové vyučování, jehož výsledkem je projekt v různé podobě. Během projektové výuky žáci řeší samostatně zadaný problém a k jeho řešení využívají všechny dostupné prostředky, především pak literaturu a digitální technologie. Projekty velmi často využívají mezipředmětové vztahy a učí děti spolupráci a vzájemné komunikaci. V 5.A jsme zvládli od začátku školního roku projekty s názvem Lucemburkové na českém trůně, Doba husitská a všemi předměty prostupující projekt Z rytířských dob.

Barbora Winklerová

Nahoru ↑