Souběžně v jeden den 7. 3. proběhly recitační soutěže, kterých se zúčastnili naši žáci I. i II. stupně.

Mladší zabodovali na recitační přehlídce v TYMY, kde jako každým rokem probíhal Svátek poezie. Mezi nejmladšími z prvních ročníků si Klára Hálová a Mariana Konečná vysoutěžily 2. místo. V další kategorii už jsme získali dvě 1. místa, byla to Klára Darebníčková ze 3. A a Aneta Odstrčilíková ze 4. A, které takto překvapily porotu a budou reprezentovat i v Kroměříži na okresní přehlídce. Další pěkný výkon podala i Vendula Hánová ze 2. třídy. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme.

Druhý stupeň organizoval školní kolo. Soutěžící byli především ze šestých a sedmých tříd, ale i mezi staršími se najdou milovníci poezie, což dokázala svou přítomností Markéta Straková z 9. C, která byla patřičně oceněna porotou za svůj výkon. Z těch mladších získal 1. místo Martin Remeš (6. C), 2. místo Lenka Páleníčková (6. C) a o 3. místo se podělili Jan Durda (6. D) a Kryštof Ševčík (7. C).

Následující fotografie jsou z přehlídky v TYMY

Nahoru ↑