Tento týden opět zavítala na naši školu Mgr. Hana Atcheson z Fakulty Humanitních studií UTB Zlín v rámci projektu IKAP II, jehož náplní a cílem je metodická podpora učitelů žáků s nadáním. Paní Atcheson se aktivně zapojila do výuky v hodinách anglického jazyka devátých ročníků. Připravila si pro děti zajímavou prezentaci o Londýně a jeho nejvýznamnější památkách, kterou prokládala svými zážitky a zkušenostmi z cestování po této obrovské metropoli. Žáci a žákyně tak měli možnost seznámit se s Londýnem v předstihu před plánovaným květnovým zájezdem do Velké Británie. Děkujeme paní magistře za obohacující a inspirativní hodiny angličtiny a budeme se těšit na další setkání.

Mgr. Marcela Krumpolcová

Nahoru ↑