Již několik let pořádá Zlínský kraj ve spolupráci s Univerzitou T. Bati matematickou soutěž třídních kolektivů na odporu matematické gramotnosti. Každý rok se do ní zapojují i naši žáci a vždy se umisťují na předních místech.

Soutěž je koncipována pro celé třídní kolektivy, žáci pracují společně, mohou se spolu radit a pomáhat si, ale také se navzájem kontrolovat, přepočítávat výsledky a opravovat nebo prodiskutovávat rozdílná řešení.

I letos se naše matematické třídy pustily do řešení 50 úloh, a opět s velkým úspěchem. V konkurenci 76 tříd se ve svých kategoriích umístila 6. C na pátém místě, 9. C na 3. místě, 8. C na 2. místě a 7. C na 1. místě. Toto vítězství potvrdilo i loňský úspěch a odměnou je bezplatná exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Všem účastníkům blahopřejeme a věříme, že budou naši školu úspěšně reprezentovat i v dalších letech.

Mgr. Alena Jakubíčková

Nahoru ↑