V úterý 15. června proběhl na středních i základních školách Zlínského kraje 3. ročník krajské  matematické soutěže. Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu IKAP II (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Žáci 1. Základní školy Holešov se této soutěže účastní již od jejího prvního ročníku a pravidelně obsazují přední místa. Do soutěže se zapojují  především žáci tříd s rozšířenou výukou matematiky. Nejinak tomu bylo i letos.

V průběhu 90 minut  řešili žáci společně 50 příkladů různých typů a obtížností.  Soutěž ověřovala nejen znalosti žáků v oblasti matematiky, ale ověřila také jejich schopnost spolupracovat  a řešit společně problémy, dobrých výsledků třída dosáhla jen pokud se do řešení zapojili všichni. Naši školu výborně  reprezentovali třídy 6.C., 7.C, 8.C i  9.C. Třída  6.C i třída 7.C se  v rámci kraje umístily na 1. místě  ve svých kategoriích.  8.C a 9.C obsadily  v rámci kraje 2. místa. Jako odměnu obdrží  vítězné týmy zájezd do Olomouce do Pevnosti poznání s prohlídkou a programem. Žáci 8.C za odměnu navštíví Experimentárium v Otrokovicích.

Úspěchy našich žáků  nás těší a doufáme, že stejně úspěšní budeme i v příštím školním roce.

Procházková Libuše, vedoucí před. komise matematiky

Nahoru ↑