V předvánoční době 20 našich nadaných žáků zapálených pro angličtinu skládalo náročné zkoušky z anglického jazyka, které mají mezinárodní platnost a osvědčují stupeň ovládání cizího jazyka stupni A1 – C2. Naši studenti 7. a 8. ročníků začínali s přípravou už v loňském roce. Studium bylo o to náročnější, že více než polovina lekcí probíhala s lektorkou a vyučující angličtiny na naší škole Mgr. Krumpolcovou distančním způsobem. Díky perfektně vedenému kurzu a úsilí žáků obstát ve zkoušce a zdokonalit si anglický jazyk se všem přihlášeným podařilo certifikát získat!!! 🙂 Tak velký počet žáků základní školy, kdy navíc všichni uspějí, není běžným jevem. Někteří z nich prokázali znalosti i pro vyšší stupeň, než pro který skládali zkoušky !! 🙂 Jsme na ně pyšní, BLAHOPŘEJEME a GRATULUJEME. Certifikát jim pomůže při zkouškách na střední školu, neboť za něj získají bodové ohodnocení. Někteří z nich budou od 2. pololetí pokračovat v přípravě na vyšší úroveň certifikátu a současně jsme zahájili kurzy pro nově přihlášené žáky. Ti by měli opět před Vánocemi 2022 prokázat své znalosti na jazykové škole Lingua ve Zlíně.

Certifikáty plánujeme slavnostně předat v nejbližší době.

Úspěšní absolventi zkoušek Cambridge:

8. B Natália Vyvlečková, Matěj Tkadlec, Jolana Janošová, Zuzana Sehnalová

8. C Tomáš Zimčík, Martin Zajíček, Kristýna Remešová, Tomáš Podlas, Sofie Chrástecká, Vít Kužela, Tadeáš Fiala, Inka Kuželová

9. A Karolína Gogelová, Kamila Srovnalová

9. B Štěpán Baloun, Michal Blaško, Zuzana Gábová

9. C René Šumšal, Sofie Červenková, Petr Greguš

 

 

Nahoru ↑