DĚJEPISNÁ EXKURZE OSMÝCH ROČNÍKŮ DO VÍDNĚ

Na začátku června jsme se s vybranými žáky osmých ročníků vydali na dějepisnou exkurzi do Vídně, která se nesla ve znamení Habsburků.
Prvním cílem naší cesty byl vídeňský zámek Schönbrunn a jeho krásná zoologická zahrada. Tady žáci dostali tříhodinový rozchod, aby se mohli seznámit s různými živočišnými druhy, které mnohdy v našich zoologických zahradách ani nenajdeme. Velkým lákadlem této zahrady je panda velká, kterou jsme měli možnost spatřit na vlastní oči.
Dále naše cesta pokračovala do centra Vídně. Zde jsme měli možnost vidět například památník Marie Terezie, královský hrad Hofburg, chrám svatého Štěpán nebo rakouský parlament.
Exkurze se vyvedla, žáci i vyučující byli spokojeni a celkový dojem nám nezkazila ani průtrž mračen, která nás zastihla v samotném centru Vídně.
Celou exkurzí nás provázel a komentoval vynikající průvodce pan Pavel Kočí.

M. Kubátová Košařová

Nahoru ↑