Výtvarná soutěž Pomoc má různé podoby

V měsíci březnu se žáci prvního stupně zúčastnili výtvarné soutěže na téma Pomoc má různé podoby. Smyslem soutěže bylo nejen rozvíjet u dětí jejich tvořivost a fantazii, ale také motivovat děti k zamyšlení nad různými druhy pomoci a významem pomáhat druhým. Nejzdařilejší práce dětí z jednotlivých tříd postoupily do školního kola. Vyhodnocení soutěže, předání diplomů a cen proběhlo 27. března v atriu.  A jak to tedy dopadlo? Kdo je autorem oceněných výtvarných prací?

Na základě hodnocení poroty se děti umístily takto:

1. místo Vojtěch Mikšánek 1. A
 1. ročník 2. místo Mariana Konečná 1. A
3. místo Sofie Chovancová 1. D
1. místo Vendula Hánová 2. B
 2. ročník 2. místo Lukáš Vykoukal 2. B
3. místo Daniel Fröhlich 2. B
1. místo Barbora Nevřalová 3. A
 3. ročník 2. místo Ondřej Klenner 3. B
3. místo Sabina Pařilová 3. C
1. místo Markéta Hálová 4. A
 4. ročník 2. místo Agáta Juráňová 4. A
3. místo Laura Berežná 4. A
1. místo Nikol Chudárková 5. B
 5. ročník 2. místo Evelína Miklíková 5. A
3. místo Štěpán Bílek 5. B

 

Vítězné práce dětí postupují do celostátního kola, které se uskuteční v SVČ  TYMY  Všetuly.

Dále do soutěže postupují také velmi pěkné práce  Andrey Kotoučkové  a  Anny Kocfeldové ze třídy 1. A, Anny Reimerové ze třídy 1. C, Hany Nedbalové a Terezie Zlámalové ze třídy 4. A.

Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, přejeme i nadále spoustu inspirace a radost z výtvarného tvoření.  Oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v celostátním kole.

O. Jeřábková, P. Gořalíková

Nahoru ↑