V roce 2023 – 24 budeme otevírat 3 první třídy. Seznam přijatých žáků je veden pod registračními čísly na následujícím seznamu. Při zápisu v pátek 21. 4. bylo přijato 58 dětí, 9 dětí má vyřízen odklad.

Nahoru ↑