Vážení rodiče, od pondělí 25. 5. zahájíme výuku žáků 1. – 5. ročníku.

 • Výuka bude probíhat denně od 7:45 do 11:25, přesný rozvrh zašleme žákům podle toho, kolik se jich na prezenční výuku přihlásí, abychom mohli dodržet všechna zdravotní opatření (max. 15 žáků ve skupině, která bude neměnná).
 • Provozní doba školy bude od 7:15 do 16:30 hodin.
 • Pro žáky budou k dispozici dezinfekční prostředky, roušky (minimálně 2) bude mít žák vlastní včetně sáčku na roušky. Další roušky musí mít žák v případě pobytu ve školní družině.
 • Žáci budou vcházet do školy jednotlivě podle příchodu nebo příjezdu dopravy od 7:15 do 7:45.
 • Odchod po skončení výuky bude podle rozvrhu výukových skupin.
 • Docházku přihlášených žáků budeme evidovat, proto prosíme o dodržování pravidel jako při běžné výuce (omluvenky předem nebo dodatečně nejpozději do 3 dnů).
 • Před zahájením výuky předloží přihlášený žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení si můžete stáhnout  ZDE . Formuláře k vyzvednutí jsou také dopoledne do 11:30 na stolku po vstupu do staré budovy školy.
 • Školní družina bude fungovat od 11:25 do 16:30 hodin.
 • Podrobnější informace o stravování v jídelně podáme až po jednání s Ústřední školní jídelnou.
 • Žádáme o vyjádření zájmu:
 1. přihlásit žáka k účasti na výuce ve škole
 2. zájem o odpolední družinu (do kdy – v kolik hodin bude odcházet)
 3. zájem o školní jídelnu

Prosíme, abyste své děti přihlašovali k výuce prostřednictvím třídních učitelů.

Těšíme se, že obnovíme výuku s co největším počtem dětí.

Po otevření školy pro žáky 1. stupně budeme vyučovat běžným způsobem, to znamená, že hlavní předměty bude ve třídě učit třídní učitel. Dalších vyučujících využijeme jen pro předměty výchovné popřípadě přírodovědné. Vychovatelé a další vyučující budou zajišťovat odpolední činnost ve školní družině. Nebudeme zatěžovat rodiče žáků přítomných ve škole další distanční výukou a proto jsme připraveni pro plnohodnotnou výuku ve škole.

Nahoru ↑