11. 5. 2020 zahajujeme přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Výuka je určena jen žákům, přihlášeným do 11. 5. 2020, kteří odevzdají čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci. Formulář je ke stažení na stránkách MŠMT, nebo k osobnímu vyzvednutí ve staré budově školy po vstupu v přízemí.

Nahoru ↑