Zdravé třídní klima znamená především to, že se každé dítě cítí ve třídě příjemně. Pozitivní klima ovlivňují vztahy mezi dětmi ve třídě i mezi třídním kolektivem a učiteli. Ty mají do velké míry vliv na efektivnější osvojování učiva.

Všichni, kteří se na tvorbě třídního klimatu podílí, by se měli snažit o vzájemný respekt, spolupráci, podporu, pomoc, povzbuzení, otevřenost, empatii, kladný vztah k ostatním, přívětivost, porozumění, a rozvoj předností.

Právě takto zaměřený program absolvovala třída 4.B pod vedením p. lektorky. Děti se pokusily zamyslet se nad sebou, snažily se uvědomit si a vyzdvihnout své přednosti a také si pomocí hraní rolí vyzkoušely, jak řešit konfliktní situace.

Světlana Dvořáková

Stejný program samozřejmě absolvovala o něco dříve i třída 4. A.

V úvodní části se paní lektorce Jaroslavě Koryčanské nejdříve představili, povyprávěli jí, jací jsou, v čem jsou dobří, co je baví a co obdivují na druhých. Všichni si zahráli různé hry, které je měly za úkol stmelit jako spolužáky, kteří budou spolupracovat ve vyučování a vytvářet dobrý kolektiv.

Zkoušeli si vyřešit i konfliktní situace, při kterých každý chtěl mít pravdu. Museli přistoupit ke kompromisu nebo zajít za vyučujícím a poprosit ho o radu. Všichni plnili úkoly se zaujetím, dobře se bavili. Celý program měl přispět k rozvoji sebeúcty, zařazení mezi spolužáky se vzájemným respektem odlišností a k rozvíjení schopnosti domluvy mezi ostatními.

V upevňování zdravého třídního klimatu budeme pokračovat i nadále, víme, že je to běh na delší trať.

Blanka Nevařilová, preventistka školy

Nahoru ↑