1. Základní škola Holešov

1. Základní škola Holešov je úplná základní škola. Na I. stupni má v ročníku obvykle 2 paralelní třídy, na II. stupni 3 – 4 paralelní třídy v ročníku.

1. Základní škola v Holešově byla založena v roce 1888 položením základního kamene a slavnostně otevřena 15. 9. 1889. Je to  nejstarší škola v Holešově, již v roce svého otevření ji navštěvovalo přes 700 žáků. Ke škole patří nově opravené hřiště s oválnou běžeckou dráhou, doskočištěm pro skok daleký, travnatý pozemek pro školní družinu s průlezkou,  lavičkami a ohništěm na opékání a malou venkovní učebnou.

Při škole pracuje Školní družina pro žáky I. stupně a Školní klub pro žáky I. i  II. stupně. Školní družina i klub sídlí v přízemí školní budovy. Jedno oddělení ŠD se nachází prostorách nad Ústřední školní jídelnou.

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci se stravují v Ústřední školní jídelně, která se nachází cca 50 m naproti školy ve Smetanových sadech. Jídelna slouží společně 1. a 2. ZŠ.

Jsme partnerskou školou pro UTB Fakultu humanitních studií, UP Olomouc Přírodovědeckou fakultu, MU Brno Pedagogickou fakultu a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. Spolupracujeme v oblasti umožnění praxí studentů těchto škol.

Od roku 2020 jsme partnerskou školou jazykové školy Lingua Centrum ve Zlíně a připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – KET a PET.

;

Virtuální Prohlídka

Nahoru ↑