Provoz školní družiny

Časový provoz: 6:00 – 16:30 hodin (ranní družina již od středy 1. září 2021)
Časový režim: do 13:30                  odpočinková a rekreační činnost, oběd, četba
13:30 – 15:00          zájmová činnost, vycházky (v tuto dobu bude možné
                                po domluvě s vychovateli vyzvedávat děti v daném  oddělení)
15:00 – 16:30          příprava na vyučování formou hry, kroužky
Společenské akce: 1 x měsíčně návštěva knihovny (zápisné 30,- Kč/rok)
Kroužky ŠD: 15:00 – 16:00 (16:30) – nabídka kroužků viz přihláška a celým přehledem
Stravné: Nutno zakoupit čip v hodnotě cca 115,- Kč v kanceláři Ústřední školní jídelny.
Školní jídelna není součástí školy, je samostatnou organizací. Zaplacení obědů zařizují rodiče nejpozději 2 dny před začátkem dalšího měsíce. Obědy při nemoci j je nutno odhlásit v kanceláři jídelny, první den nemoci žáka si oběd můžete vyzvednout do jídlonosičů. Další dna není nárok na státní příspěvek, proto při vyzvedávání obědů po dobu nemoci platí rodiče plnou cenu oběda. Neodebraný oběd se také platí. Cena 1 oběda je kalkulována podle věku dítěte.
Možno platit internetovým bankovnictvím nebo složenkou na poště.
(telefonní číslo jídelny: 573 397 563)
Školné: Za pobyt ve školní družině se platí předem poplatek 150,- Kč měsíčně.
Úhrady je možno provést v kanceláři školy nebo přímo z účtu na účet školy u KB
(č. účtu: 27 – 1494530267/0100), do zprávy/poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte! Rovněž lze vložit platbu v hotovosti v KB Holešov přímo na účet školy. Platit lze buď jednorázově na celý rok, nebo dvěma platbami, a to v září na 4 měsíce (září – prosinec) a v lednu na 6 měsíců (leden – červen) školního roku. První platbu je třeba provést do 30. 9. 2021, druhou do 30. 1. 2022.
Přihláška do ŠD: Je nutné odevzdat přesně vypsanou přihlášku včetně telefonních čísel a odchodů dítěte z družiny. Nezapomeňte řádně vyplnit údaj o zdravotním stavu dítěte. Veškeré změny oznamte prosím ihned písemně.
Děti budou uvolňovány pouze na základě tohoto dokumentu, případně osobním vyzvednutím či na základě písemné žádosti na lístku. Na telefonické a e-mailové vzkazy nemůže být brán zřetel! Je ve Vašem zájmu ochrana dítěte.
Potřeby: Stužka (s karabinkou) na čip do jídelny, věci na převlečení v plátěné tašce, přezůvky – vše musí být podepsané (včetně aktovky a bot!!!). Bude se vybírat 50,- Kč na papírové utěrky za 1. pololetí (místo ručníku).

 

Nahoru ↑