Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro nové žáky připravujeme:

 • v květnu seznámení se školou formou Nulté školičky,
 • na začátku školního roku v září pořádáme adaptační akci na seznámení spolužáků ve třídě,
 • zvyšujeme počty hodin angličtiny, ve 2. třídě dvě hodiny výuky anglického jazyka, ve všech třídách výuka angličtiny formou CLIL a anglické chvilky,
 • ve výuce čtení využíváme čtenářské dílny, půjčujeme dětem knihy o přestávkách, máme zásobu krásných encyklopedií z dílny Montessori,
 • vyučujeme psací vázané písmo (klasické), které má více výhod, podle grafologů a psychologů např. v podpoře syntetického myšlení, uvolněnosti, cvičení manuální zručnosti a další,
 • v matematice zařazujeme úlohy na rozvoj logického myšlení – pracovní listy, úlohy ze souboru Koumák, úkoly z matematických a logických olympiád, se soutěží Pangea atd.,
 • rekonstruované moderní třídy s keramickou a interaktivní tabulí,
 • zařazujeme některé metody z matematiky Hejného, prvky Daltonského plánu, tandemovou výuku
 • využíváme spoustu pomůcek Montessori (obrázkové knížky, pomůcky do matematiky, společenské hry a mnoho dalšího)
 • žáci budou využívat i další nově moderně vybavené učebny:
 •         keramickou dílnu,
 •         moderně vybavenou školní kuchyňku,
 •         opravenou tělocvičnu nebo sportovní halu a nové hřiště,
 •         učebny informatiky,
 • žáci mají stejnou třídní učitelku od 1. do 3. třídy
 • školní družina je v provozu 6:00 – 16:30
 • široká nabídka kroužků školní družiny nebo školního klubu
 • na konci školního roku vydáváme Ročenku s fotografiemi a příspěvky všech tříd
 • možnost využití školního psychologa

Ukázky výuky: ZDE

Nahoru ↑