Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Žákům 6. tříd nabízíme:

 • rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo třídu bez zaměření,
 • cizí jazyky: angličtinu, němčinu, ruštinu,
 • širokou nabídku volitelných předmětů,
 • vynikající vybavení učeben: 3 jazykové učebny, 4 nově vybavené učebny informatiky, novou keramickou dílnu, moderní školní kuchyňku, dílny pro práci se dřevem, sportovní halu, nové hřiště,
 • vybavení pro přírodovědné předměty měřícím systémem PASCO,
 • konverzačních hodiny anglického jazyka s rodilou mluvčí,
 • polytechnickou výuku ve spolupráci se SŠ Bystřice pod Hostýnem a SŠ Otrokovice, možnost práce v dílnách těchto škol,
 • vzdělávací exkurze zaměřené na zeměpis, přírodopis, dějepis, výtvarnou výchovu, matematiku, fyziku a volbu povolání,
 • možnost využití školního psychologa (výukové problémy, volba povolání, výchovné problémy, klima třídy, rodinné osobní problémy),
 • adaptační akce šestých tříd na podporu seznámení kolektivu spolužáků a dobrého klimatu třídy,
 • ve třídách s rozšířenou výukou pravidelná týdenní soustředění
 • výukové metody: experimentální, projektová, skupinová, metoda CLIL
Nahoru ↑