Přihláška k zápisu do 1. ročníku


  Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: *


  Adresa trvalého pobytu: *


  Doručovací adresa (pokud se liší od adresy trvalého pobytu):


  E-mailová adresa: *


  Telefon: *

  Přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce v 1. Základní škole Holešov, Smetanovy sady 630, 769 01


  Jméno dítěte: *


  Datum narození: *


  Zvažujete odklad školní docházky?: *


  Adresa trvalého pobytu (pokud se liší od adresy trvalého pobytu zákonného zástupce):

  Nahoru ↑