INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní škola Holešov je příspěvkovou organizací města Holešov, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků.

1. Základní škola Holešov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

1. Základní škola Holešov je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • zápis k základnímu vzdělávání
  • zajištění základního vzdělávání
  • zájmové vzdělávání

Kontaktní adresa správce:

1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, Holešov, PSČ 769 01

IČ: 70879389

telefon: +420 573 312 080, +420 736 772 612

e-mail: skola.sekretariat@1zsholesov.cz

ID datové schránky: 8yuxgfi.

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák

telefon: +420 777 078 427

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

ID datové schránky: mazc9cz

Informace MŠMT o předávání údajů od ledna 2022

Informace MZČR – mimořádné opatření

Informace o zpracování výsledku testování pro rodiče žáků 2021-2022

Záznamy o činnostech zpracování srpen 2021

Nahoru ↑