Již potřetí jsme úspěšně zakončili kurzy angličtiny, do kterých se hlásí nadaní žáci 7. a 8. tříd, aby po více než půlroce příprav složili prestižní zkoušky Cambridge English. Celá skupina dvaceti účastníků byla opět skvělá. Stejně jako v minulých ročnících, i tito žáci v některých případech dosáhli vyšší úrovně znalostí, než na jakou se přihlašovali. Rodiče, spolužáci a kamarádi, kteří se slavnostního předávání certifikátů zúčastnili, byli právem pyšní. Stejně tak jako naše paní učitelka a lektorka kurzu Mgr. Krumpolcová. V přípravném kurzu se žáci cíleně připravují na složení zkoušky, která jim otevírá cestu k dalšímu studiu na střední škole. Lektorka využívá svých znalostí i praxe, aby naše studenty seznámila se všemi formami a procvičila s nimi průběh celé zkoušky, kterou mohou složit přímo na naší škole, což je pro ně velmi komfortní. V únoru proto rozbíháme již čtvrtý ročník tohoto kurzu, o který je mezi žáky a jejich rodiči zájem.

Nahoru ↑