Poslední týden v září se třída 6.D společně s paní učitelkou Solařovou a paní učitelkou Nevařilovou vydala na svůj adaptační kurz. Počasí nám přálo, a tak jsme toho využili zejména k venkovním aktivitám. Děti se navzájem více seznámily a sblížily díky nejrůznějším hrám, vyzkoušely si také lanové aktivity nebo stavění domečků pro malá lesní zvířátka. Druhý den jsme se vydali na rozhlednu na Kelčský Javorník. Děti byly úžasné a všechny zvládly náročnější túru na jedničku a někteří odvážlivci vyšplhali až na vrchol rozhledny. Poslední den jsme se vydali pěknou procházkou k vlaku, který nás dovezl domů. Celý kurz se opravdu vydařil a spokojené byly jak děti, tak paní učitelky.

 

                                                                                                                               Hana Solařová, třídní učitelka     

 

„HRAZENO Z DOTACE MĚSTA HOLEŠOVA“.

Nahoru ↑