Ve druhém zářijovém týdnu proběhly ve všech třech prvních třídách adaptační vycházky. Ráno se děti sešly ve třídě, kde si vyrobily společný výrobek a poté vyrážely do přírody. Tam se seznamovaly pomocí her s novými kamarády a rozvíjely ostatní sociální dovednosti.

Tato akce byla mimo jiné také hrazena z dotace města Holešova – tzv. Akce milion.

Nahoru ↑