Barvitý pražský dvůr císaře Rudolfa II. dodnes vzrušuje naši představivost a poutá zájem. Většina laické veřejnosti si o něm uchovává představu vytvořenou na základě oblíbeného filmu Martina Friče a Jana Wericha Císařův pekař a pekařův císař. Rudolfa II. tedy vnímá jako podivína, který se ochotně nechával napálit různými šarlatány, podvodníky a alchymisty a velkoryse sponzoroval jejich podivné pokusy s umělou výrobou zlata či kamenem mudrců.

Dějepisnou část vlastivědy ve 4. ročníku jsme zakončili učivem právě o Rudolfu II. A při opakování na začátku 5. třídy jsme nemohli nechat tuto zajímavou postavu českých bez povšimnutí. Propojili jsme výtvarnou výchovu, vlastivědu i pracovní činnosti a vznikl zajímavý projekt, kde jsme se kromě Rudolfa II. zabývali dalšími osobnostmi tehdejší doby. Astronomie a alchymie – předchůdkyně chemie – zažívaly tenkrát dobu mimořádného rozkvětu a životopisy astronomovů Tycha Brahe, Johannese Keplera a alchymistů Edwarda Kelleyho s Johnem Dee nám trochu poodhalily, jak to tenkrát na dvoře Rudolfa II. asi mohlo vypadat.

Celý cyklus je vystaven v prvním patře staré budovy.

5.A

Nahoru ↑