Ve čtvrtek 26. ledna byl slavnostně ukončen již druhý kurz angličtiny předáním certifikátů Cambridge English. Naši žáci úspěšně skládali zkoušky již v listopadu 2022 a nyní obdrželi anglické certifikáty. Předávání jsme uspořádali odpoledne v atriu školy tak, aby přítomní rodiče sami viděli, jak si jejich ratolesti poradí v improvizovaném rozhovoru. Celé odpoledne bylo vedené v angličtině, což perfektně překládal do češtiny Kryštof Zdráhal. Otázky zase kladla další úspěšná žačka Sofie Chrástecká. Otázky směřovaly na témata, která byla součástí zkoušky, takže všichni žáci bez problémů odpovídali, předvedli dialog nebo popisovali v angličtině promítané obrázky.

Naše škola podporuje žáky, kteří projevují nadstandardní zájem o anglický jazyk. V příštím týdnu se rozbíhá již třetí kurz přípravy na tyto mezinárodní zkoušky, které mají celoživotní platnost a pomáhají žákům v přijímacím řízení na střední školy.

Nahoru ↑