V badatelském klubu se žáci 2. stupně scházejí pravidelně již druhým rokem. Oblíbili si pokusy z přírodních věd. Nejvíce je zaujaly činnosti v chemické laboratoři, různé fyzikální pokusy a pozorování přírody. Při tomto bádání si ověřili řadu zákonitostí přírodních jevů, se kterými se setkávají v každodenním životě.

Podívejte se, jak se nám dařilo.

B.  Nevařilová

Nahoru ↑