V nadcházejících měsících si žáci 9. ročníku aktivně vybírají střední školu vhodnou pro své budoucí povolání. Jednotlivé školy mohou navštívit v rámci dnů otevřených dveří nebo se zúčastnit přehlídek středních škol. Snaží se tak získat co nejvíce informací. Ty objektivní jim mohou poskytnout i studenti, kteří na danou školu dochází. Svou školu přijel deváťákům představit i náš bývalý žák Josef Smažil, který je nyní studentem Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Připravil si moc pěknou prezentaci. Zaměřil se v ní nejen na učební plány školy, ale zajímavou formou seznámil žáky s mimoškolními aktivitami, které škola nabízí, a každodenním životem žáka – vojáka. V neposlední řadě nastínil i uplatnění absolventů na trhu práce a možnosti dalšího studia po maturitě.

Nahoru ↑