V posledních měsících byla realizována řada preventivních besed pro žáky I. i II. stupně.

Program s názvem „Tady a teď“ realizovaný Vsetínskou organizací AGARTA byl zaměřený na téma závislostí. Umožnil žákům osmého ročníku ovlivnit smyšlený příběh člověka, do jehož života vstupují drogy. Účastníci si odnesli z besedy více než jen prosté informace. Díky vlastnímu prožitku lépe pochopili, jak závislost může fungovat a jak ovlivňuje všechny kolem.

Otázku závislostí řešili i naši páťáci. Tentokrát šlo o kouření. Velmi poutavou besedou zaujala žáky Ing. Petra Žídková z Krajské hygienické stanice ZK.

A co žáky na besedě nejvíce zaujalo, překvapilo, co si myslí sami o kouření?

„Mně se líbilo, jak nám paní ukazovala plíce nekuřáka a plíce kuřáka.“

„Že to nebylo jen mluvení o kouření, ale byly tam i různé úkoly a otázky, na které jsme odpovídali.“

„Myslím si, že kouření je k ničemu. Smrdí to a kuřáci jsou ti, kteří neví co s životem, protože nedosáhli svého cíle.“

„Dozvěděli jsme se věci, co jsme nevěděli.“

Besedy O lásce a partnerství, Prevence sexuálního rizikového chování vedené Mgr. Petrem Halamou byla určena žákům devátých tříd.

Budovat zdravý a zodpovědný přístup k internetu a online službám, minimalizovat riziko vzniku kyberšikany bylo cílem besed u žáků šestého ročníku vedených nprap. Ing. Barborou Balášovou. Ta měla výstup i u deváťáků s tématem Návykové látky a Trestná činnost mládeže.

„Abychom si nezapomněli společně hrát …“ Hrou proti izolaci – název pro preventivní program v 7. ročníku realizovaný Sdružením D, z.ú. Olomouc na podporu třídního klimatu, rozvoj skupinové kooperace, kritického myšlení a kreativity.

B. Nevařilová

 „HRAZENO Z DOTACE MĚSTA HOLEŠOVA.“

Nahoru ↑