PROJEKT

Brána vzdělání otevřená

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavními cíle projektu:

  • Personální podpora školního psychologa
  • Personální podpora kariérového poradce, ten bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
  • Vzdělávání pedagogů školy, převážně vzdělávání v cizích jazycích.
  • Inovativní vzdělávání žáků ve škole i v zájmovém vzdělávání, jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

Nahoru ↑