Krátkou chvilku slávy si užili někteří žáci z nižších tříd, které vybral reportér TV Nova do vysílání o předávání pololetních vysvědčení. Jako mnoho jiných škol, i naše už mnoho let vydává vysvědčení tiskem. Proto jsme uvítali možnost předávat dětem v pololetí jen výpis, který si nechají doma, celé vysvědčení potom obdrží na konci druhého pololetí.

Prvňáčci při natáčení projevovali oprávněnou radost. Vždyť měli všichni samé jedničky a také pochvalu na výpisu z vysvědčení. Celkově byl tento školní rok zatím velmi úspěšný, protože celé dvě třetiny žáků z celkových 700 měly vyznamenání. Pochvalu na vysvědčení za úspěšnou práci, píli, plnění povinností, práci ve školní samosprávě a další úkoly obdrželo více než 300 žáků. To svědčí o velmi dobré práci dětí, pedagogů a také kvalitní spolupráci s rodiči, kteří mají na úspěchu svých dětí nemalý podíl.

Nahoru ↑