Ve středu 14.6.2003 proběhl pilotní ročník přírodovědné soutěže “CHRAŇ NAŠI ZEMI”. Soutěž byla určena pro 4. a 5. ročník. Organizátorem bylo středisko volného času TyMy Holešov a žáci naší školy byli vybráni, aby tuto soutěž do dalších let odstartovali. Soutěž obsahovala poznávací test, řešení kvízů a rébusů, poznávání skutečných přírodnin a setkání s lidmi, kteří se o přírodu starají. Soutěž byla opravdu pestrá, velmi zajímavá a děti si ji v krásném počasí užily.

Nahoru ↑