Zájem o knihy a čtení u současných dětí upadá. To je názor, se kterým nemůžeme úplně souhlasit. Žáci naší školy pravidelně se školní družinou navštěvují místní knihovnu a půjčují si knihy. Paní vychovatelky čtou dětem při poledním odpočinku knihy na pokračování. O přestávkách funguje na 1. stupni půjčování knih z příruční školní knihovničky. V neposlední řadě jsou děti vedeny ke čtení formou zápisů do čtenářského deníku. Jak takový deník vypadá?

Žáci mají složku na vkládání předtištěných listů, kam zaznamenávají své postřehy, obsah knihy, co je zaujalo a mohou vše doprovodit pěknou ilustrací. Prohlédněte si některé i dřívější práce žáků současné 5. A.

Nahoru ↑