Samostatnost, odpovědnost a spolupráce jsou hlavními principy Daltonského plánu, do kterého se letos zapojili žáci 2. A na 1. ZŠ Holešov.  Průběžné hodnocení práce dětí probíhalo vždy na konci každého měsíce. Nyní vyhodnocujeme celoroční práci dětí, jejich aktivitu v rámci dobrovolných  úkolů navíc. Za celý školní rok se jako nejúspěšnější ukázali tito druháci: Do Bao Ngoc, Agáta Juráňová, Ela Kořínková, Ellen Svobodová, Karolína Štěpánová a Vojtěch Vrančík. Všichni dostali pochvalu do žákovské knížky a drobný dárek. Největším přínosem je však pro ně to, že prokázali vůli a motivaci dělat něco navíc. Učili se pomáhat si, spolupracovat, dotázat se spolužáka na radu, vyjít si vstříc. To vše v běžných vyučovacích hodinách tak, aby nerušili ostatní spolužáky. Tyto dovednosti a zkušenosti pro ně budou potřebné v celém dalším studiu i životě, přispěly k rozvoji jejich osobnosti.

V průběhu roku pro tuto práci vznikla řada kvalitních materiálů – pracovních listů, které sama vytvářela paní asistentka Rafajová ve spolupráci s třídní učitelkou  Mgr. Jeřábkovou. Tyto vzdělávací materiály rozšiřující běžnou výuku budeme používat i v dalších letech. Za inovativní tvůrčí práci patří paní asistentce velké poděkování. Je velkým přínosem pro práci učitele, pokud se může opřít o spolupráci s asistentem pedagoga a vzájemně se doplňovat. S prací asistentů pedagoga máme na naší škole velmi dobré zkušenosti. Ty se osvědčily i při distanční výuce a při výuce dětí rodičů, kteří museli posílat své děti do školy i v době distanční výuky.

Nahoru ↑